JÁTSZÓHÁZAK HÓNAPJA

JÁTSZÓHÁZAK HÓNAPJA

Gyereknap 1 hónapon át!

Szeptemberben 7végente 7 helyszínen 7 játszóház hív játékra!

Cyberjump - Elevenpark - Izgiland - IzgiRoom - INDOOR Minigolf - MiniPolisz - Superfly

Keresd a pecsétgyűjtő füzetet minden helyszínen, hiszen ha ezzel látogatsz el, 20% kedvezményt adunk a belépőjegy árából!*

RÁADÁSUL ha legalább 4 helyszín-pecsétet összegyűjtesz, részt vehetsz a sorsolásban, ahol éves bérletek és további szuper nyeremények találnak gazdára!

Fantasztikus programok, értékes nyeremények - rengeteg élmény

Gyűjtsd a pecséteket és nyerj!

Tudj meg többet a programsorozatról ide kattintva!

*A kedvezmény kizárólag a teljes árú belépőjegyekre vonatkozik, más kedvezménnyel nem összevonható. 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az alábbiak, mint szervezők 

- Elevenpark Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.)
- Indoor-Team Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.)
- Izgiland Kft. (2161 Csomád, Zahora u. 11.)
- Izgulda Bt. (2161 Csomád, Zahora u. 11.)
- Miniváros Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.)
- Superfly Hungary Kft. (1133 Budapest Süllő utca 8.)
(továbbiakban: Szervezők)

az általuk kezelt, karbantartott web- valamint közösségi média (Facebook, Instagram és Tiktok) oldalakon futó nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 

A Játék menete:

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Játék időtartama: 

 1. szeptember 1. – 2021. szeptember 30. 19 óra

 

A Játék nyereményei: 

 1. Elevenpark: 1 db 1 fős, névre szóló éves VIP kártya (korlátlan belépésre jogosít)
 2. Cyberjump: 10 db 1 órás belépőjegy 
 3. Izgiland: 1db VIP családi éves bérlet 
 4. Izgiroom: 1 db komplett születésnap 
 5. Minipolisz: 1 db születésnapi csomag 10 fő részére
 6. Indoor Minigolf: 1 db születésnapi csomag 10 fő részére
 7. Superfly: 1 db arany kártya (1 éves korlátlan bérlet), 2 db tíz fős prémium szülinap, valamint 10 db egy fős ajándékcsomag (belépőjegy, zokni, karszalag)

 

A Játék lebonyolítása:

A verseny a következő helyszíneken zajlik (a továbbiakban: Helyszínek):

 1. Cyberjump Buda: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
 2. Elevenpark Új Buda Center: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
 3. Elevenpark Reno Udvar: 1138 Budapest, Váci út 168.
 4. Izgliand: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 1.
 5. Izgiroom: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 1.
 6. Minipolisz: 1061 Budapest, Király utca 8-10. 1. em.
 7. Indoor Minigolf: 1061 Budapest, Király utca 8-10.
 8. Superfly: 1133 Budapest, Süllő utca 8.

A verseny a következő közösségi oldalakon található:

https://www.facebook.com/ElevenPark/
https://www.instagram.com/elevenpark_jatszohaz/
https://www.tiktok.com/@elevenpark?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/cyberjumptrambulinpark/
https://www.instagram.com/Cyberjump_trambulinpark/
https://www.tiktok.com/@cyberjump?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/izgiland/
https://www.instagram.com/izgilandjatszohaz/
https://www.facebook.com/izgiroom/
https://www.facebook.com/MiniPolisz/
https://www.instagram.com/minipolisz/
https://www.tiktok.com/@minipolisz?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/indoorbp
https://www.instagram.com/indoorbudapestminigolf/
https://www.tiktok.com/@indoorminigolf?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/superflybudapest
https://www.instagram.com/superflybudapest/

 

 

Jelen promóciót fenti közösségimédia-oldalak nem támogatják, nem hagyják jóvá, nem végzik, e feladatokat kizárólag Szervezők képviselői láthatják el.

A Játékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vállalatok tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonai, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Játékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

 

Részvétel feltételei:

A Játékban az vesz részt és az jogosult a nyereményre, aki a Helyszínek valamelyikén kihelyezett gyűjtőládában leadja kitöltött, minimum 4 helyszínpecséttel ellátott pecsétgyűjtő lapját. A Játékosok kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Játékban. Amennyiben egy Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt, a Játékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják.

 

Nyeremény kihirdetése:

A Nyertesek kihirdetése 2021. október 2-án történik.

A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak.

 

A Nyertesek értesítése:

Szervezők a Játék lezárását követő 1 munkanapon belül üzenetben értesítik a Nyerteseket. A Nyertesek az üzenet kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül kötelesek az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezőkkel felvenni a kapcsolatot a nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében.

Amennyiben egy Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben egy Nyertes cselekvőképtelenek, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el

A Nyertesek nem jogosultak a Nyeremény átvételére, ha:

 • a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a résztvevőt a Játék során Nyertessé választják, a Játékban való részvételével hozzájárul, hogy nevét a Szervezők - kizárólag saját reklámanyagaikban, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegyék. A Nyertesek elfogadják, hogy nevük ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosultak.

A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem:

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelői a Szervezők, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelik.

Az adatok feldolgozását a Szervezők végzik. A Játékosok személyes adatait nem adják ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használják.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervezők kérésre részletes tájékoztatást adnak az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Engedélyszám: NAIH-131598/2017.

Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervezők fenntartják a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárják a Játékost a Játékból.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai:

Szervezők kizárják felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Szervezők a Játékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatják.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák.

Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervezők, illetve web- vagy közösségimédia-oldalaik technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.

Egyéb rendelkezések:

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

További információért a Játékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőkhöz.Budapest, 2021.08.25.

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom