LEGYEN SAJÁT JÁTSZÓHÁZAD! NYEREMÉNYJÁTÉK

LEGYEN SAJÁT JÁTSZÓHÁZAD! NYEREMÉNYJÁTÉK

November végén lesz 11 éves az Elevenpark – és mivel idén személyesen nem ünnepelhetünk együtt, egy rendkívüli játékkal szeretnénk kedveskedni nektek.

A szerencsés nyertesnek lehetősége lesz egy napra elfoglalni AZ EGÉSZ JÁTSZÓHÁZAT, ahol kizárólag az általa meghívott vendégek tartózkodhatnak. 
A megengedett létszám az aktuális kormányrendelet alapján kerül meghatározásra.

A feladat: Mutasd be nekünk kedvenc otthoni játékodat!

Készíts egy maximum 1 perces videót, amelyben pár szóban elmeséled nekünk, hogy mi is a játék pontosan, és miért ez a kedvenced! Lehet akár társasjáték, kreatív vagy sporteszköz, sőt akár saját találmány is.

A videókat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk (WeTransfer vagy Google Drive linken keresztül).

Videó formátum: mp4 vagy mov kiterjesztés, lehetőleg 1920x1080 px méretű (fekvő)

A verseny menete: A videókat feltöltjük az Elevenpark Youtube csatornájára, melyeket megoszthatóvá teszünk. A két legnagyobb nézettséget szerzett videó nyer!

Nyeremény: A két legnézettebb videó tulajdonosa egy napra birtokba veheti a XIII. kerület Reno Udvar, vagy a XI. kerület Újbuda Center Elevenparkot, egy előre egyeztetett hétköznapon.

A játék időtarma: 2020. november 20 - december 6.

Eredményhirdetés: 2020. december 7. 

 

Nyereményjáték szabályzat:


Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az Elevenpark Kft., mint szervező (továbbiakban: Szervező) az Elevenpark Kft. által kezelt, karbantartott Elevenpark Facebook, Instagram, és YouTube oldalán futó „LEGYEN SAJÁT JÁTSZÓHÁZAD játékra!”vonatkozik, (a továbbiakban: Nyereményjáték), az alábbi feltételekkel.
A Nyereményjáték Szervezője: Elevenpark Kft.(székely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45. adószám: 14848285-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 130348)
A Nyereményjáték részletei: az Elevenpark Facebook, Instagram, és YouTube közösségi oldalon szervezett „LEGYEN SAJÁT JÁTSZÓHÁZAD játék”, melynek résztvevői közül 2 db nyertesnek (továbbiakban Nyertesek) lehetősége nyílik egy teljes napra (8 óra) elfoglalni az egész Elevenparkot, ahol kizárólag az általuk meghívott vendégek tartózkodhatnak. A megengedett maximális létszám a kormányrendelet alapján kerül majd egyeztetésre.

Játék menete:
Nevezés: Készíts egy maximum 1 perces kis videót, amelyben pár szóban elmeséled nekünk, hogy mi is a játék pontosan, miért ez a kedvenced és mióta van meg?
Videó formátum: .mp4 / .mov  kiterjesztésű, FEKVŐ KÉP
A videókat küldd el a nekünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre egy WeTransfer, vagy egy Google Drive linken keresztül.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
A Nyereményjáték időtartama: 2020. november 20. – 2020. december 1. éjfél
A Nyereményjáték nyereménye: A két legnézettebb videó tulajdonosa birtokba veheti egy napra (6 órára) a XIII. kerületi Reno Elevenparkot XI, vagy a XI. kerületi Újbuda Center Elevenparkot (a legnézettebb videó tulajdonosa választhat parkot)
A Nyereményjáték lebonyolítása
A verseny a következő közösségi oldalon található:
https://www.facebook.com/ElevenPark/
https://www.instagram.com/elevenpark_jatszohaz/?hl=hu
https://www.youtube.com/user/elevenpark2009/videos

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.
A Nyereményjátékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

Részvétel feltételei
A Nyereményjátékban az vesz részt és az jogosult a nyereményre, aki a fent megnevezett e-mail címre a kritériumoknak megfelelő videót küld.
A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.
A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Nyeremény kisorsolása
A 2 nyertesek kihirdetése 2020.12.2-án történik.
Azok a Játékosok tekinthetők a Nyereményjáték nyerteseinek, akinek a legnézettebbek a videói. A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak.

A Nyertesek értesítése:
Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül e-mail üzenet formájában értesíti a Nyerteseket. A nyertesek az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében.
Amennyiben a nyertesek cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosultak. Amennyiben a nyertesek cselekvőképtelenek, úgy nevükben kizárólag törvényes képviselőjük járhat el
A Nyertesek nem jogosultak a Nyeremény átvételére, ha:
  • ha a Nyereményjátékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.
Amennyiben a résztvevőt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy képviselt vállalkozása és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a nyertesek nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertesek elfogadják, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.
A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.
Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Engedélyszám: NAIH-131598/2017.

Kizárás
A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai
Az Elevenpark Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Elevenpark Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
Az Elevenpark Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve a elevenpark.hu weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető (ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
Egyéb rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz:

Elevenpark Kft.
Budapest, 2020.11.19.

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom