Megmozgattuk a gyereket karantén alatt is! NAGY FACEBOOK JÁTÉK

Megmozgattuk a gyereket karantén alatt is! NAGY FACEBOOK JÁTÉK

Tarts velünk karantén kalandunkban és nyerj  Elevenpark családi belépőket ajándékcsomaggal!

Nálatok fontos, hogy a gyerek karantén alatt is mozogjon?

 

A „Kreatív variációk mozgásra az otthoni karantén alatt” játék keretén belül, most megmutathatod, hogy a Te gyermeked is egy igazi eleven csemete!

 

1. Küldd el nekünk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre  vicces, egyedi vagy akár meghökkentő fényképed, ahol látszik, hogy gyermeked semmilyen körülmények között nem mond le a mozgás örömeiről még a karantén alatt sem. Kérünk, 2020.05.22-ig tedd ezt meg, maximum 3 db képet küldj JPEG formátumban, és az email tárgyban jelöld kérlek, hogy "nyereményjáték"

2. 2020.05.22-én nyilvánosságra hozzuk Facebook oldalunkon (katt ide) a legjobb képeket, melyekre 2020.05.29. 17:30-ig érkezhetnek "like" formában a szavazatok.

3. A legtöbb szavazatot -"like"-ot- kapott képek gazdái nyereményben részesülnek!

 

NYEREMÉNYEK:

I. helyezett: 3 alkalmas családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal*

II. helyezett: 2 alkalmas családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal*

III. helyezett: egy alkalomra szóló családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal*

* A belépőjegyek két felnőtt és két 14 év alatti gyermek részére szólnak, és bármelyik Elevenparkban felhasználhatók a kiállítástól számított 1 éven belül.

 

 

 

Itt tudod elolvasni a teljes játékszabályzatot:

 „Kreatív variációk mozgásra az otthoni karantén alatt” promóciós játék hivatalos részvételi és játékszabályzata

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Kreatív variációk mozgásra az otthoni karantén alatt” promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője az Elevenpark Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45.; adószám: 14848285-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 130348) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező látja el.

II. JÁTÉKSZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen Játékszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek és részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy bármely kifogással lépne fel.

Szervező fenntartja jogát jelen Játékszabályzat bármikori, egyoldalú módosítására, amelyet Játékos a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

III. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

1. A Játék hivatalos neve: „Kreatív variációk mozgásra az otthoni karantén alatt”

2. A Játék időtartama: 2020.05.14. – 2020.05.29. 18:00 percéig tart

3. A Játékban való részvétel feltétele: A Játékban azok a játékosok vehetnek részt, akik jelentkezésükkel elfogadják és maradéktalanul betartják a jelen Szabályzat rendelkezéseit és a jelen Szabályzatban leírtaknak megfelelően jelentkeznek a Játékra. Játékosoknak a Játékban való részvétel érdekében egy-, de maximum három darab fényképet kell elküldeniük a Szervező e-mail címére, amelyen a karantén ideje alatt otthon próbálják meg gyermekük mozgásigényét kielégíteni, és a fényképen a gyermek hasznos, meghökkentő vagy akár vicces sportot űz. Játékos kizárólag olyan fényképpel jelentkezhet érvényesen a Játékra, amelyet saját maga készített és nem sérti harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogát (pl.: szerzői jog). A Játékos kizárólag olyan fényképpel/fényképekkel jelentkezhet érvényesen a Játékra, amelyen olyan gyermek látható, akinek a Játékos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti törvényes képviselője, ennek hiányában Játékos kizárólag a fényképen látható gyermek törvényes képviseletét ellátó személy(ek), előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának megküldésével jelentkezhet érvényesen a Játékra. A jelen pontban leírtaknak megfelelő
fénykép, amelyet Játékos azért továbbít a Szervezőnek, hogy részt vegyen vele a Játékban, a továbbiakban: Pályázat.

4. Jelentkezés a Játékra: A Játékra való jelentkezés érdekében Játékos az alábbiakat köteles továbbítani az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre a tárgyban „Jelentkezés a játékra” megnevezéssel.

o a játékos családi-, és keresztneve; o a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Pályázat; o Játékos a jelentkezése elküldésével kijelenti, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a Játékszabályzat adatvédelmi tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető: https://www.elevenpark.hu/elevenpark-jatszohaz-adatkezelesi-tajekoztato

5. Technikai elvárások a Játékos által készített fényképpel szemben: Játékos kizárólag olyan fényképpel tud érvényesen jelentkezni a Játékra, amely megfelel a következő kritériumoknak
o legfeljebb 25 MB (megabyte) méretű és o „JPEG” formátumú.
6. A nyertesek száma: 3 (azaz három) egyedi nyertes kerül kisorsolásra és kiválasztásra. Egy nyertes csak egy nyereményre jogosult.

7. A kisorsolásra kerülő nyeremények: I. helyezett: 3 alkalmas családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal* II. helyezett: 2 alkalmas családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal* III. helyezett: egy alkalomra szóló családi belépőjegy Elevenpark ajándékcsomaggal*

* A belépőjegyek két felnőtt és két 14 év alatti gyermek részére szólnak, és bármelyik Elevenparkban felhasználhatók a kiállítástól számított 1 éven belül.

8. A nyertesek kiválasztása és kisorsolása: o Szervező a beérkezett pályamunkákból – és a jelen szabályzat feltételeinek megfelelő – Pályázatok közül saját diszkrecionális jogkörén belül kiválaszt egy-, de maximum 3 pályamunkát Játékosonként. o A Szervező által kiválasztott Pályázatok közzétételre kerül az Elevenpark hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/elevenpark/) 2020.05.22. napján. o A Szervező Facebook oldalán nyilvánosságra hozott pályázatok közül az a 3 db Pályázat kerül nyertesként kiválasztásra (és válnak jogosulttá az azokat beküldő Játékosok a fő díjra), amelyekre a legtöbb kedvelés (like) érkezik 2020.05.22. és 2020.05.29. 17:30 percéig az összes nyilvánosságra hozott pályázat közül. (Egy példával szemléltetve: Amennyiben A, B, C, D, E pályázatok közül A, B, C pályázat 100-100 kedvelést kap a D és az E pályázatra pedig 50-50 kedvelés érkezik úgy Szervező A, B, C pályázatokat hirdeti ki nyertesként.) o A nyertes közzétételére 2020.05.29-én 18:00-kor kerül sor a www.facebook.com/elevenpark oldalon.

9. A nyertesek kihirdetése és értesítése:
a) A nyertesként kiválasztásra és/vagy kisorsolásra kerülő játékosok nevei a Szervező Facebook Oldalán kerülnek közzétételre egyszerű feltöltés útján, amelyhez a Játékos kifejezetten hozzájárul. b) Szervező „Facebook Messenger” üzenet útján veszi fel a kapcsolatot a nyertesként kiválasztásra/kisorsolásra kerülő Játékosokkal, amelyben tájékoztatja a Nyerteseket, hogy nyertesként kerültek kiválasztásra és megadja a Szervező azon elérhetőségeit, amelyeken keresztül a Játékos köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. c) Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a Játékos nem reagál 2 naptári napon belül a Szervező értesítő üzenetére, akkor nem jogosult a Nyeremény átvételére, amelyért a Szervezőt felelősség nem terheli. Pótnyertes sorsolásának a jogát a Szervező fenntartja. Szervező jogosult és nem köteles pótnyertes sorsolására.

10. A Játékból kizárásra kerül valamennyi Játékos, aki a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja be vagy olyan Pályázatot nyújt be, amely a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit sérti vagy azokkal nem összeegyeztethető.

IV. A JÁTÉKBAN RÉSZVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

1. A Játékban, mint Játékos a 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, bármely állampolgárságú természetes személy részt vehet, aki teljes cselekvőképességgel bír és elfogadja a jelen Játékszabályzat valamennyi rendelkezését.

2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Játékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat. A Játékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.

3. Szervező a sorsolást megelőzően nem vizsgálja, hogy a Játékra jelentkező személy megfelel-e a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a Játékban való részvétel feltételeinek. Játékos állításáért saját maga felel és tudomásul veszi, hogy a Játékszabályzat szerinti feltételek nem teljesülése esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni a játékból és megtagadni számára a nyeremény átadását és pótnyertest sorsolni a Szervező egyoldalú döntése alapján.

4. A Játékszabályzat szerinti feltételeknek eleget tevő és annak megfelelő és a Játékra jelentkező, valamint a jelen Játékszabályzatot és a hozzá kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót elfogadó természetes személy a továbbiakban: Játékos.

5. A Szervező a nyertes Játékos nevét a Szervező Facebook oldalán jogosult közzétenni. A közzététel a nyertes Játékos nevét tartalmazza kizárólagosan, amelyhez a Játékos kifejezetten hozzájárul.

V. A JÁTÉKOS NYILATKOZATAI 1. Játékos a Játékra történő szabályszerű jelentkezéssel elismeri, hogy megismerte a jelen Játékszabályzatot, azt elfogadja, a Játékszabályzat rendelkezéseit nem vitatja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Játékos a Játékszabályzat minden rendelkezését elfogadja, részleges
jogfenntartás a Játékszabályzattal szemben nem lehetséges. Amennyiben a Játékos nem minden rendelkezését fogadja el a Játékszabályzatnak úgy Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárni a Játékból a Szervező egyoldalú döntése alapján.

2. Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező Facebook oldalán a Játékos által küldött fényképet, a Játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

3. Játékos amennyiben a nyereményjáték nyertese is egyben úgy hozzájárul ahhoz, hogy (amennyiben nyer), a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

4. A Játékos kijelenti, hogy az általa készített fénykép saját, önálló alkotása, amely harmadik felek szellemi és ipari tulajdonjogát nem sérti. Játékos kijelenti, hogy a Pályázaton szereplő gyermek/gyermekek törvényes képviselője, a gyermekek képmáshoz való jogát a Pályázat nem sérti. Amennyiben kiderülne, hogy a Játékos által benyújtott Pályázat (fénykép) mégsem felel meg a jelen pont rendelkezéseinek úgy a jogsértésből eredő valamennyi következmény kizárólag a Játékost terheli, Szervező nem tehető felelőssé az ilyen fényképek nyilvánosságra hozataláért, így Játékos köteles a Szervezőt mentesíteni minden felelősség alól, amely a Játékos által beküldött fénykép jogsértő mivoltából fakad. Amennyiben ez bármilyen okból kifolyólag nem lenne lehetséges és a Szervezőt bármilyen joghátrány vagy gazdasági hátrány (pl.: pénzbírság) érné a Játékos jogsértő Pályázata miatt, úgy ennek összegét Játékos köteles teljes egészében megfizetni a Szervező részére.

5. A Szabályzat elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező a Játékos Pályázatát a Játék ideje alatt és azt követően felhasználja és kifejezetten lemond a művel kapcsolatos valamennyi és bármilyen díjazásról. A Játékos az általa készített fényképre (Pályázatra) ingyenes, földrajzi és felhasználási mód ill. mérték korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, a lehető legteljesebb mértékű felhasználási jogot engedélyez a Szervező számára, így különösen (de nem kizárólagosan,) engedélyezi, hogy Szervező gazdasági céljaira felhasználja az általa készített fényképet (Pályázatot) például a Szervező marketing és PR céljai eléréséhez. Játékos kijelenti, hogy ezen felhasználási jog biztosításáért díjazásra nem jogosult. Játékos jelen pontban tett nyilatkozatai írásban tett nyilatkozatnak minősülnek.

6. Játékos hozzájárul, hogy amennyiben fődíj kerül részére átadásra úgy a Szervező fényképen rögzítse a fődíj átadását és az ilyen fényképeket nyilvánosságra hozza közösségi média felületein és weboldalán és azokat időbeli korlátozás nélkül használja. A Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező külön díjfizetés nélkül az előző mondatban leírtak szerint felhasználja a róla készült fényképeket, Szervező ilyen irányú tevékenységét Játékos nem tekinti a képmáshoz való jogának megsértésének.

7. A Játékos elfogadja, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül, amennyiben a Szervezőre, az Elevenpark márkára, a Szervező alkalmazásában álló személyekre, az Elevenpark márka versenytársaira, a Játék résztvevőire vagy a Játékra vonatkozóan trágár
vagy sértő kifejezést használ. Az előbb leírt szankciók vonatkoznak arra az esetre is, ha a Játékos trágár vagy súlyosan közösségellenes megjegyzése nem irányul konkrét személyek, csoportok, cégek, márkák becsmérlésére vagy megsértésére, de a Játékos megnyilvánulása önmagában alkalmas arra, hogy más személyekben megbotránkozást váltson ki. Játékos elfogadja, hogy ennek mérlegelése a Szervező diszkrecionális jogkörébe tartozik, a Szervező trágárság vagy megbotránkoztatás miatti kizáró döntése ellen a Játékos jogorvoslati jogáról kifejezetten lemond. A jelen pontban leírt rendelkezések vonatkoznak a nyereményjáték nyerteseire is, így a Szervező megtagadhatja a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes a sorsolást követően tanúsítja a jelen pontban rögzített tilalmazott magatartások bármelyikét, továbbá a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Játékra való jelentkezés érdekében elküldött Pályázatot, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, továbbá a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal kizárjon a Játékból.

8. A Szervező Facebook oldalán a Játékos által közzétett esetleges jogsértő vagy súlyosan megbotránkoztató hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen Játékost azonnali hatállyal kizárjon a Játékból.

9. A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételei mellett a Játék Adatkezelési Szabályzatának valamennyi rendelkezését is.

10. Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

11. A nyeremény átadását megelőzően vagy azt követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes, ebben az esetben a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni a Játékszabályzat szerint.

VI. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

1. A Játék időtartama alatt Szervezőnek egy Játékostól maximum 3 képet áll módjában feldolgozni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a. a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél, c. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti,

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kizárásra okot adó eseteket a Szervező saját belátása szerint bírálja el. 3. Amennyiben a Játékost a Játék során nyertessé választják, a Játékban való részvételével hozzájárul, hogy nevét a Játék Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban a nyertes nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt közzé tegye. A Játékos elfogadja, hogy a nevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

VII. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE Szervező a Játék lezárását követő 1 munkanapon belül Facebook üzenet formájában értesíti a Nyertest és tájékoztatja elérhetőségeiről (e-mail cím). A Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. VIII. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.facebook.com/ElevenPark/. facebook oldalon.

2. A Játékról további információ kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

3. A Játék hivatalos Játékszabálya a Szervező weboldalán www.elevenpark.hu és a www.facebook.com/Elevenpark oldalakon jelenik meg.

IX. ADÓK A Szervező vállalja a nyereményjátékkal kapcsolatos adók megfizetését, a Nyerteseket semmilyen adófizetési kötelezettségek nem terheli.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM A Játék adatkezelési és adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.elevenpark.hu/elevenpark-jatszohaz-adatkezelesi-tajekoztato

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

2. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést
elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog.

4. Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

5. Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

6. Játékos panaszával vagy észrevételével Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen tehet bejelentést ill. kérhet további tájékoztatást.

7. Szervező kizárja felelősségét valamennyi a Facebook oldalát ért meghibásodásért, amely időtartam alatt a nyereményjáték nem, vagy csak korlátozottan elérhető. Amennyiben a Játékost ebből fakadóan kár éri úgy Szervezővel szemben nem léphet fel követeléssel.

8. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis maior esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

9. A jelen Játékszabályzatban foglalt fejezet címek kizárólag a Játékszabályzat tagolását szolgálják.

Kelt.: Budapest, 2020.05.14.

Elevenpark Kft.

 

 

 

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom